Besøk oss på Facebook

Husk å besøke foreningens side på Facebook. Like siden og legg gjerne igjen kommentarer. https://www.facebook.com/Norske-Tau-og-Kabelbaners-Forening-827614227347484/?ref=bookmarks

Posted in Taubaneforeningen | Leave a comment

Endret praksis for magnetinduktiv prøving

Statens jernbanetilsyn (SJT) vil ikke lenger publisere liste over innretninger/virksomheter som skal ha magnetinduktiv prøving av ståltau.  Les mer på SJT sine sider

Posted in Taubaneforeningen | Comments Off on Endret praksis for magnetinduktiv prøving

Kontrollpanelet til taubane var åpent tilgjengelig via internett

Den nye taubanen til fjellet Patscherkofel sør for Innsbruck ble stengt i midten av mars etter at to sikkerhetsforskere tilknyttet organisasjonen Internetwache.org oppdaget at de via internett trolig kunne få helt eller delvis kontroll over taubanen. Digi.no

Patscherkofelbahn

Posted in Taubaneforeningen | Comments Off on Kontrollpanelet til taubane var åpent tilgjengelig via internett

Taubane til Borgafjellet

“Både Osingene og turister fortjener en taubane til Borgafjellet” 

– Thorstein Skårnes

https://bareenmann.no/2018/04/28/taubane-til-borgafjellet/amp/?__twitter_impression=true

Posted in Taubaneforeningen | Comments Off on Taubane til Borgafjellet

Norsk Taubanemøte 2018

NTKF arrangerer Norsk Taubanemøte 2018 i Loen tirsdag 28.august til torsdag 30.august.

Vi legger som vanlig opp til et interessant faglig program og det blir selvsagt lagt opp til et spennende besøk på det fantastiske anlegget til Loen Skylift.

Mer info om program, påmeldingsfrist og pris sendes våre medlemmer på epost.

Posted in Møter, Taubaneforeningen | Comments Off on Norsk Taubanemøte 2018

Loen i Norg Rundt

https://tv.nrk.no/serie/norge-rundt#t=25s

Må se hele episoden “Norge Rundt” 13.10.2017. Flere interessante innslag fra Loen der.

Arne Reme Loen Norge rundt

Posted in Taubaneforeningen | Comments Off on Loen i Norg Rundt

Investerer 500 millioner i skibakkene – nye heiser og nedfarter.

https://www.dn.no/nyheter/2017/10/01/2045/Reiseliv/investerer-500-millioner-i-skibakkene

Inspirert av fjorårets rekordsesong, investerer en rekke norske alpinanlegg tungt særlig i snøproduksjon, men også i nye heiser og nedfarter.

 

Posted in Taubaneforeningen | Comments Off on Investerer 500 millioner i skibakkene – nye heiser og nedfarter.

Gondolbane skal gi billøs by i Rogaland

Gondolbane skal gi billøs by  skriver DN. 

En to kilometer lang gondolbane over fjorden skal realisere en grønn by på 15.000-20.000 mennesker i Sandnes. Ordføreren er skeptisk.

Gondolbane Sandnes

Posted in Taubaneforeningen | Comments Off on Gondolbane skal gi billøs by i Rogaland

Siste nytt fra Tilsynet – nytt regelverk

Nytt regelverk i 2017 | Internet

Nytt regelverk i 2017

I juli 2017 innføres nytt regelverk for taubaner. Denne siden vil de neste ukene presentere temaer om vesentlige endringer i regelverket.

Publisert: 26.08.2016   Endret: 21.06.2017

Spesielle inspeksjoner – taubaner

Stortinget har vedtatt ny lov om taubaner. Loven trer i kraft 1. juli 2017.

Samtidig vil det bli vedtatt en ny forskrift om taubaner som erstatter alle forskriftene som gjelder i dag, bortsett fra gebyrforskriften.

I den nye taubaneforskriften er det et krav om spesielle inspeksjoner.

Forskriften er innrettet slik at det kan være forskjellige krav for «gamle» taubaner og taubaner som har fått sin første driftstillatelse etter reglene om «nye» taubaner. Sistnevnte vil si reglene i forskrift om tekniske krav til taubaner og kabelbaner for persontransport (taubanedirektivet).

De «gamle» taubanene skal ha spesielle inspeksjoner for komponenter og konstruksjonsdeler som utsettes for utmattingsbelastning eller utmattingsspenninger. Bestemmelsen om dette finner du i taubaneforskriften kapittel 10. I den bestemmelsen finner du også intervallene for inspeksjonene.

For «nye» taubaner følger kravene til teknisk gjennomgang av standardene banen er bygget etter, for eksempel NS-EN 1709.

https://www.sjt.no/taubane/regelverk/regelverk-fra-2017/

Posted in Taubaneforeningen | Comments Off on Siste nytt fra Tilsynet – nytt regelverk

Ny taubanelov 1. juli

https://www.sjt.no/taubane/nyheter/ny-taubanelov-1.-juli/

SJT-logo

Posted in Taubaneforeningen | Comments Off on Ny taubanelov 1. juli