Monthly Archives: June 2016

Norsk Taubanemøte 2016

Styret i NTKF driver å planlegger Norsk Taubanemøte 2016, med Generalforsamling. Sted og tid er ikke endelig bestemt, men noen alternativer har pekt seg ut. Uke 39 synes å være en passende uke for mange, og når det gjelder sted jobbes … Continue reading

Posted in Taubaneforeningen | Comments Off on Norsk Taubanemøte 2016