Monthly Archives: March 2019

Visuell inspeksjon av ståltau

Vedlagt er kopi av ein OITAF rapport om visuell inspeksjon av ståltau. SJT er med i ei arbeidsgruppe om dette og me har fått rapporten frå dei. Takk til SJT OITAF COM II_Visual-Inspection_draft-2_compressed

Posted in Taubaneforeningen | Leave a comment

Kabelbaner og Taubaneforskriften

I Taubaneforskriften, FOR-2017-06-21-906 er ikke kabelbaner definert. På siste driftlederkurs på Voss ble det spurt om de kabelbaner som i dag ligger under Arbeidstilsynet ev. kommer inn under Taubaneforskriften når de frakter personer. Et formelt spørsmål ble sendt til SJT … Continue reading

Posted in Taubaneforeningen | Leave a comment