Opplæring

Taubanekurs

Voss vidaregåande skule tilbyr opplæring for personell som arbeider på taubaner og alpinanlegg.
Kurset kom i stand etter initiativ frå bransjeinteresser.

Les mer på websiden til Voss vidaregåande skule

 

KURSINNHALD

0. INNLEIING

1. GENERELL TAUBANEKUNNSKAP

1.1 Historikk
1.2 Ulike banetypar
1.3 Terminologi
1.4 Taubaneteori

2. TAUBANETEKNIKK

2.1 Ståltau
2.2 Endestasjonar
2.3 Drivmaskineri
2.4 Master med utrustning
2.5 Tryggleiks- og styringssystem
2.6 Køyreutstyr, vogner, stolar, trekkboksar
2.7 Skinnegang
2.8 Kommunikasjon

3. DRIFT OG VEDLIKEHALD

Sjekkliste for Vedlikehold av Ulriksbanen 1999-2009

3.1 Faremoment
3.2 Driftsinstruksar
3.3 Rutinar og rapportar
3.4 Vedlikehald
Utstyr og komponentar
Bruk av verktøy
Utførelse
3.5 Miljøaspekt
3.6 Redningsplanar
Utstyr, planar, øving

4. STYRESMAKTER, LOVER OG REGLAR

4.1 Internkontroll
4.2 Taubanetilsynet
4.3 Håndbok for internkontroll
4.4 Arbeidstilsynet

 

5. UTVALDE EMNE

5.1 Tryggleik i nedfartsløyper
5.2 Kundebehandling
5.3 Teknisk driftsøkonomi
5.4 Kabelkranar