Styret og medlemmer

Styrets leder
Arne Røen
Email: tauogkabelbane@gmail.com
Mobil: 47 41 76 40

Styremedlemmer
Halvor Haukås, Gaustabanen, nestleder
Arne Reme, Loen Skylift
Olav Feten, Statkraft Høyanger
Rune Lygren, Forsvaret

Varamedlemmer
Reidar Borch, Forsvaret
Sten Tore Fagerhaug, Telenor Norge

Revisorer
Tony Hutchinson, Ulriksbanen

Valgkomite
Bjørn Norberg, Norberg Taubaneservice
Guttorm Jacobsen, Fjellheisen Tromsø

– Valgkomiteens innstilling ble vedtatt ved akklamasjon på Norsk taubanemøte 2018. Se også referat fra generalforsamlingen.